Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
ZUŠ Pezinok
Hudobný odbor                                                                                                   Zamestnanci školy          

Výtvarný odbor                                                                                               Občianske združenie          

Tanečný odbor                                                                          2% pre OZ pri ZUŠ E. Suchoňa           

Literárno dramatický odbor                                                                           Talentové skúšky                         

Absolventi 2020/2021                                                                                   Transparentná škola     

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

                       
       

    „Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete 

     na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“