Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Základná umelecká škola v Pezinku
Hudobný odbor                                                                                                   Zamestnanci školy          

Výtvarný odbor                                                                                               Občianske združenie          

Tanečný odbor                                                                                                Vzdelávacie poukazy           

Literárno dramatický odbor                                                                 Elektronická prihláška                         

Absolventi 2020/2021                                                                                   Transparentná škola     

Základná umelecká škola v Pezinku

                       
       

    „Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete 

     na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“